Az Online AkadémiárólÜgyfélszolgálat

online tanfolyamok image
ONLINE AKADÉMIA - Online tanfolyamok
ONLINE AKADÉMIA - Online tanfolyamok
ONLINE AKADÉMIA - Online tanfolyamok


Erre a tanfolyamra még nem fizettél elő
Matematika
Matek
I.
A teljes 9. évfolyam matematika anyaga lépésrõl-lépésre 25 órányi videóval és több mint 60 feladat megoldásával mindössze 240 forint/óra áron! Ha nem érted a matekot, ha javítani szeretnél az év végi osztályzaton, ha érettségire vagy pótvizsgára készülsz akkor ez az egyik legjobb megoldás számodra! Az egyes leckéket tetszõleges alkalommal visszanézheted, ha nem értesz valamit újra és újra visszajátszhatod a videókat akár éjjel akár kora reggel, akár suliban dolgozat elõtt, bármikor és bárhol ahol internet kapcsolattal rendelkezõ számítógép van. Ismerd meg a matektanulás egy új formáját, próbáld ki most!

A tanfolyam ára: 6990 Ft
1. A halmaz fogalma
(08:11) 12.9 MB
2. Halmazok jelölése - részhalmaz
(17:13) 30.3 MB
3. Nevezetes számhalmazok
(11:55) 24.2 MB
4. Unio Ă©s metszet
(11:23) 21.7 MB
5. Unio és metszet disztributivitása
(09:56) 17.9 MB
6. Halmazok kivonása
(05:09) 9.5 MB
7. FELADAT - Halmazok kivonása
(09:31) 20.3 MB
8. De Morgan azonosságok
(08:40) 14.9 MB
9. FELADAT - Komplementer
(03:48) 5.7 MB
10. Halmazok számossága és logikai szita
(16:42) 27.9 MB
11. FELADAT - Halmazok számossága és logikai szita
(13:59) 28.1 MB
12. Számegyenesek, intervallumok
(05:50) 8.8 MB
13. FELADAT - Számegyenesek, intervallumok
(12:16) 23.6 MB
14. Betûk használata
(17:18) 25.2 MB
15. Hatványozás és azonosságai
(10:26) 17.8 MB
16. FELADAT - Hatványozás
(12:47) 24.1 MB
17. Negatív kitevõjû hatvány
(02:41) 3.9 MB
18. FELADAT - Negatív kitevõjû hatványozás
(26:16) 52.1 MB
19. Számok normálalakja
(08:33) 11.8 MB
20. FELADAT - Számok normálalakja (1)
(09:59) 17.2 MB
21. FELADAT - Számok normálalakja (2)
(09:19) 17.6 MB
22. Polinomok fokszáma és egynemû kifejezések
(13:04) 20.0 MB
23. FELADAT - Polinomok fokszáma és egynemû kifejezések
(05:46) 8.1 MB
24. FELADAT - Nevezetes szorzatok kéttagú összeg négyzete
(08:29) 12.8 MB
25. FELADAT - Nevezetes szorzatok kéttagú különbség négyzete
(08:11) 16.7 MB
26. FELADAT - Nevezetes szorzatok háromtagú összeg négyzete
(05:24) 8.4 MB
27. FELADAT - Nevezetes szorzatok háromtagú összeg négyzete
(05:52) 9.0 MB
28. Kéttagú összeg harmadik hatványa (+ feladat)
(10:27) 19.8 MB
29. Kéttagú különbség harmadik hatványa
(06:36) 10.8 MB
30. Két tag összegének és különbségének szorzata (+ feladat)
(05:44) 8.4 MB
31. FELADAT - Nevezetes azonosságok
(17:31) 32.0 MB
32. FELADAT - Teljes négyzetté alakítás
(19:44) 33.5 MB
33. Szorzattá alakítás kiemeléssel (+ feladat)
(18:56) 32.8 MB
34. FELADAT - Szorzattá alakítás kiemeléssel
(13:46) 23.8 MB
35. FELADAT - Szorzattá alakítás nevezetes azonosságokkal
(14:37) 24.4 MB
36. Algebrai törtek egyszerûsítése és szorzása
(13:49) 22.5 MB
37. FELADAT - Algebrai törtek egyszerûsítése és szorzása
(09:03) 15.4 MB
38. Algebrai törtek osztása
(04:33) 6.3 MB
39. FELADAT - Algebrai törtek osztása
(07:07) 10.7 MB
40. Algebrai törtek összeadása, kivonása
(12:43) 21.1 MB
41. FELADAT - Albegrai törtek összeadása, kivonása
(20:07) 38.9 MB
42. Oszthatóság tulajdonságai
(16:33) 35.0 MB
43. Maradékos osztás
(07:12) 12.8 MB
44. FELADAT - Oszthatóság tulajdonságai
(07:39) 15.8 MB
45. Oszthatóság szabályai
(11:59) 24.9 MB
46. FELADAT - Oszthatóság
(06:09) 8.5 MB
47. FELADAT - Oszthatóság szabályai
(07:39) 10.8 MB
48. Prímszámok, összetettszámok és számelmélet alaptétele
(13:52) 25.3 MB
49. FELADAT - Páros és páratlan számok
(07:18) 9.0 MB
50. Legnagyobb közös osztó
(14:13) 21.2 MB
51. Legkisebb közös többszörös
(08:14) 11.8 MB
52. FELADAT - Legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó
(12:57) 21.3 MB
53. Derékszögû koordináta-rendszer
(17:11) 32.5 MB
54. Függvény fogalma
(21:31) 42.8 MB
55. Függvény ábrázolása
(08:49) 18.8 MB
56. Függvény helyettesítési értéke
(02:12) 3.0 MB
57. Függvény jellemzése
(27:27) 62.2 MB
58. FELADAT - Függvény jellemzése (1)
(10:23) 23.5 MB
59. FELADAT - Függvény jellemzése (2)
(14:01) 35.0 MB
60. Lineáris függvény
(11:54) 29.7 MB
61. FELADAT - Lináris függvény
(08:05) 18.7 MB
62. Abszolútérték függvény
(05:56) 12.6 MB
63. Abszolútérték függvény transzformációja
(14:28) 33.2 MB
64. FELADAT - Abszolútérték függvény transzformációja és jellemzése
(12:30) 30.1 MB
65. A másodfokú függvény
(14:19) 30.8 MB
66. FELADAT - Másodfokú függvény ábrázolása, jellemzése
(11:44) 25.3 MB
67. A négyzetgyökfüggvény
(14:57) 32.7 MB
68. FELADAT - Négyzetgyökfüggvény ábrázolása és jellemzése
(10:47) 24.6 MB
69. Lineáris törtfüggvény
(19:00) 44.9 MB
70. FELADAT - Lineáris törtfüggvény ábrázolása és jellemzése
(22:07) 51.6 MB
71. Egészrész függvény
(09:12) 23.1 MB
72. FELADAT - Egészrészfüggvény ábrázolása
(08:58) 19.8 MB
73. Törtrész függvény
(19:15) 49.5 MB
74. FELADAT - Törtrész függvény ábrázolása
(04:43) 11.2 MB
75. Szignumfüggvény
(07:19) 17.6 MB
76. FELADAT - Szignumfüggvény ábrázolása
(04:24) 8.6 MB
77. FELADAT - Többszörösen összetett függvénytranszformáció
(04:26) 10.4 MB
78. Néhány alapvetõ geometriai fogalom
(21:43) 37.4 MB
79. Emlékeztetõ összefoglaló a háromszögekrõl
(08:53) 14.5 MB
80. FELADAT - Háromszög szögeinek meghatározása
(08:08) 18.9 MB
81. Pitagorasz tétel
(03:07) 4.2 MB
82. FELADAT - Pitagorasz tétel megfordítása
(02:50) 4.2 MB
83. FELADAT - Pitagorasz tétel alkalmazása
(03:33) 7.5 MB
84. Emlékeztetõ összefoglaló a négyszögekrõl
(09:46) 18.3 MB
85. FELADAT - Téglalap átlói által bezárt szög
(07:02) 13.1 MB
86. A sokszögek átlói és belsõ szögei
(10:19) 18.7 MB
87. Sokszög oldalszámának kiszámítása
(08:08) 15.9 MB
88. Nevezetes ponthalmazok
(10:22) 16.8 MB
89. A háromszög beírt köre
(07:42) 12.2 MB
90. FELADAT - A háromszögbe írt kör
(08:20) 16.0 MB
91. A háromszög köré írható kör
(06:42) 11.7 MB
92. FELADAT - Háromszög köré írható kör
(08:38) 20.2 MB
93. Thalesz tétele
(03:48) 8.4 MB
94. FELADAT - Thalesz tétel alkalmazása
(05:48) 14.5 MB
95. Egybevágósági transzformáció fogalma
(08:21) 13.1 MB
96. Tengelyes tükrözés
(17:08) 31.3 MB
97. FELADAT - Tengelyes tükrözés
(12:32) 33.0 MB
98. Középpontos tükrözés
(12:10) 20.9 MB
99. FELADAT - Középpontos tükrözés
(09:56) 19.6 MB
100. Pont körüli forgatás
(14:59) 24.7 MB
101. FELADAT - Pont körüli forgatás
(07:50) 21.1 MB
102. Ívmérték fogalma
(15:52) 27.2 MB
103. FELADAT - Ívhossz kiszámítása
(06:44) 13.2 MB
104. Párhuzamos eltolás
(18:48) 33.3 MB
105. FELADAT - Párhuzamos eltolás
(04:44) 8.9 MB
106. Mûveletek vektorokkal
(18:34) 36.9 MB
107. FELADAT - Mûveletek vektorokkal
(11:52) 38.0 MB
108. Középvonalak, háromszög magasság- és súlyvonalai
(18:44) 29.1 MB
109. Egyenletek grafikus megoldása
(13:15) 33.8 MB
110. FELADAT - Egyenletek grafikus megoldása
(08:37) 18.9 MB
111. Egyenletek megoldása mérlegelvvel
(22:49) 31.4 MB
112. FELADAT - Egyenlet megoldása mérlegelvvel
(04:41) 6.7 MB
113. Egyenletek megoldása szorzattá alakítással
(10:25) 15.0 MB
114. FELADAT - Egyenlet megoldása szorzattá alakítással
(07:50) 11.7 MB
115. Egyenlõtlenségek
(23:49) 41.1 MB
116. FELADAT - Egyenlõtlenségek megoldása
(24:03) 46.0 MB
117. Abszolútértékes egyenletek, egyenlõtlenségek
(24:45) 44.8 MB
118. FELADAT - Abszolútértékes egyenlõtlenség megoldása
(15:51) 27.4 MB
119. FELADAT - Bevezetõfeladat egyenlettel megoldható szöveges feladatok
(06:46) 11.9 MB
120. FELADAT - Egyenlettel megoldható szöveges feladatok
(05:34) 11.3 MB
121. FELADAT - Egyenlettel megoldható szöveges feladatok
(09:15) 19.2 MB
122. FELADAT - Egyenlettel megoldható szöveges feladatok
(09:20) 17.7 MB
123. Elsõfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek megoldása behelyettesítõ módszerrel
(15:31) 26.3 MB
124. FELADAT - Kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítõ módszerrel
(06:05) 10.1 MB
125. Elsõfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek megoldása egyenlõ együtthatók módszerével
(11:36) 20.2 MB
126. FELADAT - Kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása egyenlõ együtthatók módszerrel
(05:21) 7.9 MB
127. Elsõfokú többismeretlenes egyenletrendszerek megoldása
(11:01) 17.8 MB
128. FELADAT - Egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladat
(03:51) 6.3 MB
129. Számrendszerek
(30:40) 55.4 MB
130. Statisztika-adatok ábrázolása
(14:15) 27.1 MB
131. Statisztikai adatok jellemzése
(17:19) 28.0 MB

Online tanfolyamok olcsón, gyorsan, hatékonyan!
Photoshop, 3D Studio Max, Flash, Word, Excel, Matematika